สถาบันคึกฤทธิ์….สัมผัสความเป็นคึกฤทธิ์ –สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

คอลัมน์ เหนื่อยนักพักก่อน

ตอน สถาบันคึกฤทธิ์….สัมผัสความเป็นคึกฤทธิ์ –สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

โดย ผิงดาว

 

จากพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานแนะแนวทางที่จะเก็บรักษาปัญญาของศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ให้ชนรุ่นหลังศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงดำเนินตามพระราชเสาวนีย์ด้วยการสร้างสถาบันคึกฤทธิ์ขึ้น

โดยเลือกที่ตั้งใกล้กับชุมชน คือ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ใกล้กับสมาคมธรรมศาสตร์ เริ่มก่อสร้างในปี 2553 จากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาและเคารพนับถือ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถาบันคึกฤทธิ์ ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 

อาคารสถาบันคึกฤทธิ์ แบ่งเป็น  ส่วนห้องนิทรรศการ ส่วนห้องสมุด และโถงอเนกประสงค์ โดยในส่วนห้องนิทรรศการมี 3 ห้องที่น่าสนใจยิ่ง 

                                                                    

ห้องประวัติชีวิตม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ห้องที่ 1 ประวัติคึกฤทธิ์  นำเสนอประวัตของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผ่านประวัติสำเร็จรูปฉบับย่อ นำเสนอภาพในรูปแบบของ Portrait Gallery,  Clip Vidio  และ Computer Kiosk 

 เนื้อหาแสดงบทบาทหน้าที่ทั้งการเป็นนักการเงิน อาจารย์ นายกรัฐมนตรี นักการเมือง นักแสดง นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นมิติความหลากหลายในชีวิตของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 

 

                      

ห้องนักหนังสือพิมพ์และนักการเมืองชื่อ "คึกฤทธิ์"

ห้องที่ 2 นักหนังสือพิมพ์และนักการเมืองชื่อคึกฤทธิ์ จำลองบรรยากาศโต๊ะทำงานที่โรงพิมพ์สยามรัฐตอนเริ่มก่อตั้ง ต้นฉบับลายมือจริงและเครื่องใช้ในอาชีพนักหนังสือพิมพ์ 

จำลองโต๊ะทำงานที่โรงพิมพ์สยามรัฐของม.ร.ว.คึกฤทธิ์

นำเสนอบทบาทของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ในฐานะ นักการเมือง ที่สะท้อนผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ และการ์ตูนล้อเลียนการเมือง เพื่อแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น และมุมมองของสังคมที่มีต่อท่านในบทบาทของนักการเมืองผู้ก่อตั้งพรรคกิจสังคม บทบาทรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในเวทีโลก บทบาทนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ บทบาทผู้ก่อตั้ง บรรณาธิการ และ คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ห้องที่ 3 ความเป็นคึกฤทธิ์  สร้างบรรยากาศเหมือนกับการได้มาสนทนากับ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ “ความเป็นไทย” ที่ผสมผสานกลมกลืนความเป็นตะวันตกและตะวันออก วิถีของชนชั้นสูงและวิถีของชาวบ้านที่สะท้อนผ่านวิถีชีวิตและผลงานของท่าน ตั้งแต่ลักษณะนิสัยใจคอ และความสนใจเฉพาะตน เช่น ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  เรือนไทย อาหารไทย นาฏศิลป์ไทย ภาษาและวรรณกรรม พุทธศาสนา ฯลฯ การจัดแสดงนำเสนอวิถชีวิตและความคิดผ่าน “คำคม” 

 ห้องความเป็นคึกฤทธิ์ 

 

นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด เก็บรวบรวมผลงานของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ และงานที่ผู้อื่นเขียนถึงท่าน รวมทั้งหนังสือทั่วไป เน้นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เปิดให้เข้ามาอ่านฟรี 

ห้องสมุด

ภายในอาคารยังมีพื้นที่สำหรับการประชุม สัมนาวิชาการ ส่วนสุดท้ายที่อยากแนะนำ คือ โถงอเนกประสงค์ที่หันออกสู่สวนเฉลิมพระเกียรติ ใช้จัดการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆได้ทั้งในและนอกอาคาร 

 ห้องประชุม สัมนาวิชาการ

โถงอเนกประสงค์

ทุกวันอาทิตย์ทางสถาบันคึกฤทธิ์ เปิดเป็นศูนย์ศิลปการแสดง เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยจัดสอนดนตรี นาฏศิลป์ไทย ให้เยาวชนฟรี โดยเฉพาะเยาวชนจากชุมชนโดยรอบสถาบัน ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

สถาบันคึกฤทธิ์ ตั้งอยู่ที่ 99/9 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  เปิดให้เข้ามชม วันอังคาร –วันเสาร์ ตั้งแต่ เวลา 10.00 -16.00 น. สำหรับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้า 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-286 -5385-6  และ เว็บไซต์ www.kukrit-pramoj.org

 

View 2189