• ข่าวทั้งหมด
    37295
  • views ทั้งหมด
    3922415
  • guru ทั้งหมด
    144
พล ตัณฑเสถียร

My Cooking School


อาหาร หนึ่งในปัจจัยสี่พื้นฐานที่มนุษย์ต้องการเพื่อการดำรงชีพ แต่ในปัจจุบัน อาหารกลับมีบทบาทที่หลากหลายมากมายกว่าการเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยสี่


อาหารเริ่มมีบทบาทเป็นมุมของความบันเทิง แฟชั่น การพักผ่อน ศิลปะ หรือแม้กระทั่งการแข่งขัน การสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง ผู้อยู่อาศัยก็เริ่มให้ความสำคัญกับส่วนของห้องครัวมากขึ้น เด็กๆ นักศึกษาเริ่มหันมาเรียนเรื่องอาหารกันมากขึ้น ไม่ว่าวิทยาศาสตร์การอาหาร การปรุงอาหาร หรือการบริหารร้านอาหาร คนปรุงอาหารเก่งๆ เริ่มกลายเป็นต้นแบบของเด็กรุ่นใหม่ Celebrity Chef ดังๆ ค่าตัวไม่ต่างจากดาราหนัง จำนวนของรายการอาหารก็มีมากขึ้นทุกวัน รูปแบบก็หลากหลาย

สิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนไปทั้งหลาย ทำให้เราเห็นว่าคนสนใจเริ่มอาหารมากขึ้นทุกวัน พลก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องของอาหาร ความสนใจของพลเองมีมาแต่เมื่อไรนั้น ยากที่จะบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้น ตัวพลเองคิดว่าความสนใจนี้ น่าจะมีมาที่ละน้อยๆ ตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม การสนใจที่จะเรียนรู้ก็จึงแตกต่างกันไปตามความสนใจในแต่ละช่วง


มาถึงวันนี้ กับหลายๆ เหตุการณ์เมื่อมองย้อนกลับไป หลายๆ สิ่งที่พลได้พบได้เรียนรู้ ล้วนให้ประโยชน์กับพลทั้งสิ้น บางเรื่องราวก็มาจากการค้นคว้า บางเรื่องราวมาจากการเดินทาง บางเรื่องราวมาจากผู้ใหญ่ เพื่อนร่วมงาน ครู หรือคนที่พลเองก็อาจจะไม่รู้จัก สอนมาอีกที เพราะการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ให้ห้องเรียนจริงๆ ทุกวันนี้ พลจึงมีสองบทบาทใหญ่ๆ คือ หนึ่งเป็นครูเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ที่เราได้รับการสอนหรือเรียนมาจากผู้อื่น และบทบาทที่สองก็คือเป็นนักเรียนที่ยังคงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เท่าที่โอกาสจะนำพาไป


My Cooking School งานเขียนรายสัปดาห์ของพล ตัณฑเสถียร ที่จะนำพาเรื่องราวของอาหารที่พลได้เรียนรู้มาถ่ายทอดบอกต่อ แถมอาจจะมีสูตรอาหารประกอบมาด้วยเพื่อให้ได้เห็นภาพได้ชัดเจนมาขึ้น พบกับ My Cooking School ที่นี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

View 99
Comments